Tips Berpuasa Anak

Tips berpuasa untuk anak Menginjak hari ke 20 puasa kemarin, Fahmi sudah menamatkan 15 hari puasa full. Alhamdulillah. Sisanya ia terpaksa saya suruh batal puasa sejak Selasa kemarin ia terkena demam dan meriang. Ya iyalah saya paksa Fahmi berbuka meski anaknya sendiri nangis, tidak ingin membatalkan puasanya. Anak sakit masa dipaksa puasa? Fahmi sendiri keukeuh merasa sayang untuk membatalkan puasa dengan alasan tidak ingin ditertawakan oleh temannya. Saya pun menyanggupi tidak akan bilang siapa-siapa kalau Fahmi terpaksa membatalkan puasa karena {Read More}

%d bloggers like this: